1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Lenka Kolaříková, IČ: 08058938, se sídlem Psohlavců 31a, 147 00, Praha 4 - Braník (dále jen: "správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Psohlavců 31a, 147 00, Praha 4 - Braník
email: info@recykousky.cz
telefon: +420 777 884 908

3. Podle GDPR, článku 4, se osobními údaji rozumí: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, ZDROJE, KATEGORIE A PŘÍJEMCI ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je ◦plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen "Plnění smlouvy"),
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro občasné zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen "Oprávněný zájem"),
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání občasných obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen "Souhlas").

2. Účelem zpracování osobních údajů je 
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 • občasné zasílání obchodních sdělení a konání dalších marketingových aktivit.


3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Přehled pro roli správce:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zákonný důvod - Plnění smlouvy 

Účel - Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář, email 

Údaje -  Osobní údaje klientů (kontaktní údaje, doručovací adresa)

Zdroj údajů - E-mailová komunikace, kontaktní formulář

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé) - Subdodavatelé (Česká Pošta, banka), cloudová úložiště, tištěné dokumenty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zákonný důvod - Plnění smlouvy 

ÚčelVedení účetnictví

Údaje -  Osobní údaje dodavatelů, odběratelů (kontaktní údaje, bydliště, někdy data narození)

Zdroj údajůFaktury

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé) - Tištěné dokumenty

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zákonný důvodOprávněný zájem

ÚčelPoskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

ÚdajeKontaktní údaje klientů

Zdroj údajůInformace z objednávek

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé) Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zákonný důvodOprávněný zájem

Účel - Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server 

ÚdajePseudonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresa, atd. 

Zdroj údajůPohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé) - Google Analytics, webhostingové služby, případně další analytické služby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zákonný důvodSouhlas

ÚčelPokročilá analýza návštěvnosti 

ÚdajeSledování pohybu uživatelů na webu a vyplňování formulářů

Zdroj údajůPohyb uživatele na webu, pohyb myši, klikání, psaní na klávesnici

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé) Služby pro sledování pohybu uživatele na webu 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zákonný důvodSouhlas

ÚčelMarketing a propagace webu

Údaje E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifikátory

Zdroj údajůFormulář pro newsletter

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé) Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zákonný důvodSouhlas

ÚčelZveřejnění recenze zákazníka 

ÚdajeJméno zákazníka, fotografie, email

Zdroj údajů E-mailová komunikace, kontaktní formulář 

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé) Cloudová úložiště, mailingové služby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zákonný důvodSouhlas

ÚčelProfilování pro zobrazení cíleného obsahu na webu a v přímém marketingu (newsletterech)

ÚdajeZobrazení stránek konkrétních produktů, které si uživatel prohlíží

Zdroj údajů Klikání na odkazy na detaily produktů

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé) -  Webhostingová společnost

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Správce uchovává osobní údaje 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy (banka, Česká pošta),
 • zajišťující služby provozování e-shopu (hosting) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (správa webu),
 • zajišťující doručovatelské služby (Česká pošta).

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat, souborů a analytických nástrojů, kteří mají ve třetích zemích uloženy servery.

6. VAŠE PRÁVA

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte ◦právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na emailovou adresu správce uvedenou v čl. 1 těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení datového úložiště heslem, antivirovým programem, uzamčení skříňky s vytištěnými objednávkami a fakturami v uzamykatelném prostoru.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

9. INFORMACE O COOKIES

Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Funkční cookies - Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
Výkonové cookies - Cookies používané pro anonymní sledování návštěvnosti a výkonnosti stránek. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
Marketingové cookies - Cookies spadající do této kategorie mohou být využívány pro sledování činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby či lépe cílit reklamu na sociálních sítích. Pro použití těchto cookies je vyžadován souhlas.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2019.